Cơ hội việc làm sau khi sinh viên tốt nghiệp ngành mầm non

Sinh viên học ngành Giáo dục mầm non sau khi ra trường được cam kết 100% có việc làm . . Ngay trong quá trình học khi thực tập,

Có cơ hội nghiên cứu tại các Viện nghiên cứu giáo dục.

– Làm việc tại trường mầm non công lập hoặc tư thục.

– Có cơ hội làm việc tại các tổ chức giáo dục phi chính phủ.

– Làm giáo viên tự do dạy kèm tại nhà, hoặc có thể tự mở trường nếu đủ điều kiện về tài chính và tích lũy đủ kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục mầm non.

– Làm Cán bộ trong hệ thống giáo dục và quản lý nhà nước.

Mục tiêu đào tạo

  • Đổi mới công tác quản lý đối với giáo dục mầm non. Đây là 1 nhiệm vụ xuyên suốt cần thiết và đòi hỏi nhà nước phải làm ngay và làm có hiệu quả.Tăng cường quản lý và chỉ đạo chung đối với mầm non như các bậc học khác,nhà nước xây dựng kế hoạch dùng ngân sách đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và chi trả lương cho giáo viên mầm non. Biết rõ quyền hạn và trách nhiệm quản lý giáo dục mầm non cho các cấp chính quyền cơ sở, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với giáo dục mầm non,phối kết hợp quản lý mầm non giữa các cấp các ngành.
  • Xây dựng đội ngũ GV có trình độ chuyên môn vững vàng
  • Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lí các cấp thật sự có trình độ chuyên môn vững vàng và năng lực về quản lí phù hợp với vị trí quản lí
  • Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ quản lí hành chính Nhà nước của đội ngũ cán bộ quản lí GDMN
  • Xây dựng cơ sở vật chất thích hợp cho GDMN theo hướng phù hợp với điều kiện vùng,miền
  • Hợp tác quốc tế về giáo dục mầm non Nhà nước phải tranh thủ vốn đầu tư của nước ngoài, liên kết với 1 số nước, các tổ chức quốc tế đầu tư nghiên cứu phát triển giáo dục mầm non.
  • Có kỹ năng sử dụng tiếng Anh và ứng dụng công nghệ thông tin vào tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ, có kỹ năng nghiên cứu và ứng dụng các tiến bộ khoa học vào thực tiễn giáo dục mầm non.