Những nhiệm vụ chủ yếu của người học Công Nghệ Thông Tin

Những nhiệm vụ chủ yếu của người học Công Nghệ Thông Tin 

Lựa chọn cấu hình, các thiết bị máy tính để lắp ráp các thiết bị mạng nhằm xây dựng hệ thống mạng Máy tính theo nhu cầu của doanh nghiệp.

Cài đặt hệ điều hành và các phần mềm tin học ứng dụng phục vụ nhu cầu của công việc.

Bảo trì máy tính, hệ thống mạng máy tính, phát hiện các lỗi, sự cố máy tính và khắc phục các lỗi, sự cố Máy tính, mạng máy tính.

Quản lý, sắp xếp lưu trữ dữ liệu dưới dạng văn bản, cơ sở dữ liệu, hệ quản trị cơ sở dữ liệu Access, SQL.

Thiết kế Web tĩnh, web động và đưa trang web hoạt động trên mạng Internet.

Thiết kế logo, baner, xử lý hình ảnh chuyên nghiệp.

Chuẩn đầu ra

Sau khi học xong chương trình này, học sinh có khả năng:

 Về kiến thức

Mô tả được hệ thống phần cứng máy tính và phần mềm thông dụng, các hệ điều hành đang sử dụng, các phần mềm tin học văn phòng, đồ họa, lập trình, mạng và phần cứng.

Trình bày được cách chuẩn bị và lựa chọn các linh kiện máy tính để lắp ráp một máy tính và hệ thống mạng.

Áp dụng được lý thuyết để cài đặt các hệ điều hành, các phần mềm ứng dụng phục vụ cho công việc.

Sắp xếp và phân tích dữ liệu cần lưu trữ ở mức độ đơn giản, sắp xếp và quản lý tốt dữ liệu dưới dạng cơ sở dữ liệu như Access, SQL.

Mô tả được quy trình xây dựng, quản lý và vận hành một máy tính PC và hệ thống mạng và cáchsửa chữa các lỗi về phần cứng và phần mềm.