Tra cứu

Địa chỉ tra cứu trực tuyến văn bằng chứng chỉ của Trường Trung Cấp Việt Hàn đang được nâng cấp. Trong thời gian này để được xác minh văn bằng xin làm các cách sau:

Là đơn vị/ tổ chức: Gủi công văn yêu cầu xác thực văn bằng về địa chỉ:

TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT HÀN

  • Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Đồng Xoài 1 – Xã Tân Thành, Thành Phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
  • SĐT: 070.850.8182
  • Email: trungcapviethan.24h@gmail.com

Là các cá nhân (Học viên/sinh viên của nhà trường bị thất lạc, bị mất hoặc trong 1 số trường hợp cần xác minh khác)

  • Làm giấy đề nghị xác nhận thông tin đã theo học tại nhà trường. Tải Tại Đây

TRƯỜNG TRUNG CẤP VIỆT HÀN

  • Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Đồng Xoài 1 – Xã Tân Thành, Thành Phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
  • SĐT: 070.850.8182
  • Email: trungcapviethan.24h@gmail.com